Dinsdag 12 december 2017, Amersfoort

Het Actualiteitencongres voor de ondernemingsraad

Is jouw OR al klaar voor de uitdagingen van 2018? Er speelt een hoop. Tijdens OR UpToDate, op 12 december 2017, brengen we je in 1 dag weer helemaal op de hoogte. Waar gaan we het deze editie over hebben?

 

 • Arbowet
 • Privacywetgeving
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Sociaal plan
 • Normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Nieuwe regering

 

UNIEK – Juridische kwartiertjes:Tijdens OR UpToDate kun je al jouw medezeggenschapsvraagstukken voorleggen aan een jurist of adviseur. Hoe werkt dat? Simpel: ongeveer een week voor aanvang van OR UpToDate kun je je vraag indienen. Wij zorgen dan dat je op de dag zelf wordt gelinkt met de expert die het beste antwoord kan geven op jouw vraag!

 

Kosten
Deelname bedraagt nu slechts € 350. Let wel op! tot 19 november geldt de vroegboekkorting van € 75. Daarna bedraagt de toegangsprijs het reguliere tarief van € 425.

Dat is inclusief een goed verzorgde biologische lunch en unieke locatie. Bovendien krijg je kosteloos het nieuwste boek in de serie Rechten van de OR:  Faciliteiten & budget t.w.v. € 15. Alle prijzen zijn exclusief btw.

 

Waar en wanneer?

OR UpToDate vindt dit jaar plaats op 12 december 2017 in Amersfoort – het Oude Magazijn.

Programma

 • 09.30 - 10.00
  Ontvangst met koffie & thee
 • 10.00 - 10.45
  Plenair: Privacywetgeving
  De privacywetgeving wordt per mei 2018 ingrijpend veranderd. Wat zijn daarvan de gevolgen voor jouw organisatie én wat betekent dit voor de ondernemingsraad?

  Door: mr. Rick van Herk - advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat
 • 10.45 - 11.15
  Koffiepauze en juridisch kwartiertje
 • 11.15 - 12.15
  Keuzeronde 1
  Doet groeien evenveel pijn als krimpen?!
  Nog maar kort geleden moest je als OR kennis hebben van reorganisaties, krimp, sociale plannen en de kaasschaafmethode. Is de crisis nu alweer voorbij? Of zitten wij er nog middenin met z’n allen?
  De economie trekt aan. Het aantal fusies en overnames stijgt. De bedrijfsinvesteringen stijgen en de lonen moeten dat ook gaan doen. De OR moet aan de bak. Achterover leunen is er opnieuw niet bij.
  Adviseren over groei is anders. Maar wat is er dan anders aan?
  In deze dynamische workshop gaan we gestructureerd aan de slag. Een echte bedrijfskundige benadering via het Businessmodel, Verdienmodel, Tariefmodel. We bekijken de impact van groei op de dienstverlening, de primaire en ondersteunende processen, de eventueel benodigde organisatieverandering en de impact op medewerkers.

  Kom langs. Denk, kijk en praat mee. Schrijf gelijk mee en ga naar huis met een aantal ‘pijnpunten bij groei’ waar de OR op moet gaan letten in de komende jaren.

  NB: Elke deelnemer ontvangt een kortingsvoucher van 20% op een jaarabonnement WORonline.nl

  Door: JOhan Berends (Metamorfase)
  OR en Arbeidsvoorwaarden
  In deze workshop wordt de positie van de OR bij arbeidsvoorwaarden(vorming) behandeld.

  In welke situaties en hoe beslist OR (mee) over arbeidsvoorwaarden binnen een onderneming? Ook de positie van de OR bij wijziging van arbeidsvoorwaarden komt aan de orde.

  mr. Bruno van Els - Advocaat en partner bij Unger van Els Advocaten
  Arbowet op de schop
  Duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt steeds belangrijker, terwijl de werkdruk juist toeneemt. In de nieuwe Arbowet ligt de nadruk dan ook op preventie van het ziekteverzuim. Voor de ondernemingsraad betekent dit een uitbreiding van het instemmingsrecht. Hier nog even alle relevante wetgeving en de rol van de OR daarbij op een rij.

  Door: Janka Sintemaartensdijk (De Clercq Advocaten Notariaat)
 • 12.15 - 13.00
  Lunch en juridisch kwartiertje
 • 13.00 - 13.45
  Plenair: Van een baan voor het leven naar een leven vol banen
  De economie trekt aan. Werkgevers roepen dat de salaris weer kunnen stijgen. Het aantal burn-outs stijgt en de bore-outs lopen ook nog steeds rond in uw organisatie. En dan praten HR, de bestuurder en de OR over duurzame inzetbaarheid. Sorry. Tijd voor iets anders als je een relevante OR wil zijn.

  Veel politieke partijen, belangengroeperingen voor HR en medewerkers praten nog steeds over duurzame inzetbaarheid. Weet u wat dat betekent? Duurzame inzetbaarheid gaat uit van het zo lang mogelijk en zo efficiënt mogelijk benutten van de factor arbeid. En daarmee is de medewerker nog steeds de aloude leverancier van arbeidskracht.

  Hoe krijgt u als OR de directie, HR en medewerkers in de stand van duurzame aantrekkingskracht? Kom luisteren naar de ervaringen vanuit de Zweedse filosofie LAGOM.
  En laat je verleiden om anders om te gaan met duurzame inzetbaarheid en er als OR anders gericht over te adviseren.

  Spreker: JOhan Berends, OR-coach bij Metamorfase
 • 13.45 - 14.45
  Keuzeronde 2
  Duurzame inzetbaarheid
  Duurzame inzetbaarheid is hét speerpunt in veel organisaties van 2017. Ook 2018 lijkt dit thema weer volop in de aandacht te staan. En dat is niet vreemd. We moeten langer doorwerken en dat gaat niet vanzelf. Hoe houd je medewerkers vitaal en enthousiast? Én waar kun je als OR dit beleid beïnvloeden?

  Door: De Clercq Advocaten Notariaat
  Speciaal voor overheid: Normalisering rechtspositie ambtenaren
  Het gaat er nu echt van komen! Het ambtenarenrecht gaat volledig op de schop. Werk je binnen de overheid, dan is deze workshop een must.

  Door: mr. Muriël Nolet (advocaat bij Unger van Els advocaten)
 • 14.45 - 15.15
  Koffie & Juridisch kwartiertje
 • 15.15 - 16.00
  Plenair: Sociaal plan
  Ondanks de economische voorspoed, wordt er nog volop gereorganiseerd. Hoe kan de OR invloed uitoefenen op het sociaal plan en wat zijn de gevolgen van de wetswijzigingen van de laatste tijd én van de plannen van het nieuwe kabinet?

  Door: mr. Els Unger - Advocaat en partner bij Unger van Els Advocaten

Sprekers

Johan Berends is een zeer ervaren OR-coach. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en tal van jaren ervaring met complexe veranderingen in tal van branches. Fusies, overnames, reorganisaties, zelfsturing en strategisch adviseren behoren tot zijn expertise. Een OR die ertoe wil doen moet zich professionaliseren en regelmatig nieuwe kennis ophalen.
Vanuit Metamorfase traint, adviseert en coacht JOhan ondernemingsraden. De methoden die hij daarbij inzet zijn alle zelf ontwikkelt vanuit de bedrijfskunde en geschikt gemaakt voor de toepassing in de medezeggenschap.

Naast zijn werk als OR-trainer beheert JOhan het platform WORonline. Elke OR kan daar gebruik van maken. Je vindt daar de actuele WOR (wet op de ondernemingsraden), relevante jurisprudentie, een zoekfunctie op beiden, WOR-toetsen. Bij afname van een OR-jaarabonnement hebben alle OR-leden de mogelijkheid hun vragen in te dienen online. De hele OR kan zich jaarlijks laten toetsen op nieuwe wet en regelgeving inzake de medezeggenschap. Ook is er de mogelijkheid eenmaal per jaar deel te nemen aan den Landelijke WORdag en andere cursussen.
Ernst van Win (partner bij De Clercq) is advocaat en sinds 1987 partner van het kantoor De Clercq Advocaten Notariaat. In 1999 was hij één van de initiatiefnemers en oprichters van de Grotius opleiding Arbeidsrecht.
Zijn praktijk bevindt zich veelal op de grens van het arbeids- en ondernemingsrecht. Sinds 1998 is hij mediator in zakelijke geschillen en doceert hij arbeidsrecht en onderhandelingsvaardigheden onder meer in de beroepsopleiding bij de VSO en bij OSR te Utrecht en schrijft hij voor verschillende vakbladen.

Zijn expertise zijn onder andere individueel en collectief arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en mediation.
Rick van Herk (de Clercq) heeft in 2011 de studie rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit. Sinds 2015 is hij verbonden aan De Clercq. Het medezeggenschapsrecht maakt een belangrijk deel uit van de praktijk van Rick. Hij adviseert bestuurders en ondernemingsraden bij advies- en instemmingstrajecten en de oprichting van medezeggenschapsorganen.
Bruno van Els (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten) is sinds 1987 advocaat te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.
Over verscheidene arbeidsrechtelijke onderwerpen heeft hij publicaties op zijn naam staan. Hij is co-auteur van het handboek Ondernemingsraad en ontslag. Bruno van Els is bij OSR Juridische Opleidingen docent op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA), Vereniging voor Arbeid en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Bruno's zoekt vanuit een probleem of situatie naar een oplossing. Dat geldt voor eenvoudige zaken maar in het bijzonder voor de meer complexe geschillen. Vanuit de analyse komt de oplossing, indien nodig procederen.
Els Unger (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten; advocaat sinds 1986) is gespecialiseerd in het oplossen van juridische vraagstukken op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast is het bestuursrecht een specialisme van Els.
Muriël Nolet is advocaat bij Unger Van Els Advocaten. Muriël is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en bestuursrecht. Zij is een kei in juridische research ten behoeve van complexe vraagstukken. Adviseren en procederen doet zij met verve.

Partners

Voor een groot aantal, veelal landelijk opererende, bedrijven en stichtingen is De Clercq de vaste jurist/bedrijfsadviseur die dicht bij de ondernemer staat. De Clercq biedt de beste kennis van zaken en een uitstekende service met marktconforme tarieven. De Clercq adviseert cliënten bij voorkeur in een vroegtijdig stadium. Dit bespaart problemen en voorkomt onnodige kosten. Komt het toch tot een conflict dan zoeken zij naar een zo spoedig mogelijke oplossing voor de cliënt.
Unger Van Els Advocaten is opgericht per 1 januari 2015 door Els Unger en Bruno van Els, ervaren arbeidsrechtadvocaten. Het team van Unger Van Els Advocaten biedt brede juridische dienstverlening op de terreinen arbeidsrecht, medezeggenschap en bestuursrecht. Wij zijn thuis in de branches van onze cliënten. Vanuit onze expertise zijn wij in staat snel en direct maatwerk te bieden voor uw juridische belangen.
Metamorfase professionaliseert medezeggenschap. Het doel van mijn coaching, advies en training is om de OR met kennis en ervaring te verrijken. Aan de hand van bedrijfskundige modellen leert de OR om meer strategisch en planmatig haar werkzaamheden uit te voeren. Door die houding - gericht op continuïteit én belangen van de medewerkers - aan te nemen neemt de impact van adviezen sterk toe en verhoogt het de zichtbaarheid van de OR enorm!

Veelgestelde vragen

 • Voor wie is OR UpToDate bestemd?
 • OR UpToDate is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.
 • Waar en wanneer vindt OR UpToDate plaats?
 • OR UpToDate vindt plaats op 12 december 2017 in het Oude Magazijn in Amersfoort. De locatie ligt naast station Amersfoort en is ook met de auto uitstekend te bereiken. Parkeren is gratis.
 • Hoe laat begint OR UpToDate?
 • Je bent vanaf 9.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Om 10.00 uur begint het inhoudelijke programma.
 • Tot hoe laat duurt OR UpToDate?
 • Het inhoudelijke programma van OR UpToDate duurt tot 16.15 uur. Na afloop is er natuurlijk nog wel de gezellige netwerkborrel waarvoor u van harte bent uitgenodigd!
 • Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?
 • Ruim een week voor aanvang van OR UpToDate ontvangt u een link waarmee u zich voor de diverse onderdelen kunt inschrijven. Ook kunt u zich hier opgeven voor een van de adviesspreekuren.
 • Wat zijn de advieskwartiertjes tijdens OR UpToDate?
 • Gedurende de dag zijn er enkele momenten waarop u uw (juridische) medezeggenschapsvraag kunt voorleggen aan een van de aanwezige juristen en MZ-adviseurs. Hiervoor dient u zich wel van tevoren in te schrijven.