Het actualiteitencongres voor de ondernemingsraad

Is jouw OR al klaar voor de uitdagingen van 2019? Er speelt een hoop. Tijdens OR UpToDate, op 13 december 2018, brengen we je in 1 dag weer helemaal op de hoogte. Waar gaan we het deze editie over hebben?

 • 2019 in vogelvlucht: Wat verandert er voor de OR?
 • Drastische verandering ontslagrecht: Wat moet u weten als OR?
 • Privacy en de rol van de OR
 • Om tafel met bestuurder én toezichthouder
 • Arbeidsvoorwaarden: de OR als (goed) alternatief voor de vakbond!?
 • Pensioenen: OR als belangrijkste gesprekspartner

UNIEK – Juridische kwartiertjes: Tijdens OR UpToDate kun je al jouw medezeggenschapsvraagstukken voorleggen aan een jurist of adviseur. Hoe werkt dat? Simpel: ongeveer een week voor aanvang van OR UpToDate kun je je vraag indienen. Wij zorgen dan dat je op de dag zelf wordt gelinkt met de expert die het beste antwoord kan geven op jouw vraag!

Kosten

Deelname aan OR UpToDate is voordelig. U betaalt slechts € 345 per persoon (excl btw). Komt u met een grotere groep? Dan is deelname helemaal aantrekkelijk. Elke 4e deelnemer uit dezelfde OR doet namelijk geheel gratis mee!

Waar en wanneer?

Zoals u van ons gewend bent vindt OR UpToDate plaats op een prachtige locatie. Dit jaar in de Mariënhof in Amersfoort – een uniek klooster in een rustige omgeving. Ideaal voor de perfecte leerervaring. Natuurlijk is de locatie uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer.

Programma

 • 09.30 - 10.00
  Ontvangst met koffie & thee
 • 10.00 - 10.10
  Plenair: Opening
 • 10.10 - 11.00
  Plenair: 2019 in vogelvlucht - Arbeid en medezeggenschap
  Ook in 2019 zullen weer de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd. Het meest in het oog springen de aangekondigde wijzigingen in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Het kabinet is van plan het arbeidsrecht wéér aan te pakken met de Wet arbeidsmarkt in balans, een van de wetten waarmee de ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt gerepareerd. De regels rondom ontslag veranderen weer en de zogenaamde ketenbepaling wordt aangepast. Daarnaast zal de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, die per 1 januari 2020 van kracht wordt, ook in 2019 al voelbaar zijn. Maar dat is lang niet het enige. Zo veranderen de regels rond geboorteverlof, streeft men naar een pensioenakkoord én zal de medezeggenschap voor cliëntenraden wellicht ingrijpend wijzigen. In deze plenaire sessie worden de hoofdlijnen voor 2019 aangestipt.

  Door: Renate Vink (De Clercq Advocaten Notariaat)
 • 11:00 - 11:30
  Juridische kwartiertjes & koffiepauze
  Tijdens de juridische kwartiertjes staan de juristen van De Clercq Advocaten Notariaat en Unger Van Els Advocaten voor u klaar om al uw juridische en medezeggenschapsvragen te beantwoorden. Hiervoor kunt u zich van tevoren met een vraag aanmelden.
 • 11:30 - 12:15
  OR en governance
  Bestuurder, toezichthouder en medezeggenschap vormen een bijzonder samenspel van checks & balances. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en waar moet de OR op letten wanneer zij in gesprek gaat met de toezichthouder?

  Door: Els Unger (Unger Van Els Advocaten)
 • 12:15 - 13:15
  Lunch
 • 13:15 - 14:30
  Workshopronde 1
  AVG en de OR: de eerste ervaringen
  Halverwege 2018 stond heel werkend Nederland even op zijn kop. De nieuwe privacywet werd van kracht, maar bijna geen organisatie was er écht klaar voor. Inmiddels zijn we een half jaar verder. Wat zijn de eerste ervaringen, zijn er al organisaties de fout in gegaan en wat kunt u als OR doen?

  Door: Muriël Nolet (Unger Van Els Advocaten)
  OR & Pensioenen
  Als OR heeft u instemmingsrecht rondom het pensioen van uw achterban. Daarom is het belangrijk, bijna onmisbaar, dat u op de hoogte bent van alle actualiteiten, vernieuwingen en mogelijkheden rondom pensioen. In deze workshop staan we stil bij de verschillende pensioenvormen en welke rol u als OR-lid speelt bij het pensioen van uw achterban.

  Door: Ernst van Win (De Clercq Advocaten Notariaat)
 • 14:30 - 15:00
  Juridisch kwartiertje
  Tijdens de juridische kwartiertjes staan de juristen van De Clercq Advocaten Notariaat en Unger Van Els Advocaten voor u klaar om al uw juridische en medezeggenschapsvragen te beantwoorden. Hiervoor kunt u zich van tevoren met een vraag aanmelden.
 • 15:00 - 16:15
  Workshopronde 2
  Nieuw arbeidsrecht voor ambtenaren: WNRA staat voor de deur
  De grootste wetswijziging voor de rechtpositie van de ambtenaar wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. In de workshop behandelt mr. Bruno van Els alle voor een OR relevante gevolgen van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). De hoofdlijnen van de WNRA worden in kaart gebracht. Concreet en praktijkgericht. Wat betekent de nieuwe wet voor de ambtenaar? Wie valt onder de nieuwe wet en wie niet? Veranderen de bestaande arbeidsvoorwaarden? Hoe luiden de komende regels voor ontslag? Is de ambtenaar nog goed beschermd? Op deze vragen zal worden ingegaan. Ook wordt de rol van de OR bij de invoering van de WNRA en daarna behandeld.

  Door: Bruno van Els (Unger Van Els Advocaten)
  Arbeidsvoorwaarden: de OR als (goed) alternatief voor de vakbond!?
  De OR en arbeidsvoorwaarden

  Alleen vakbonden kunnen cao’s afsluiten. Maar steeds vaker worden vakbonden buiten spel gezet. De OR is dan de aangewezen onderhandelingspartner voor de bestuurder. Een grote verantwoordelijkheid, maar ook een kans?!

  De mogelijkheden voor een OR bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden en of de OR een (goed) alternatief kan zijn voor een vakbond, zullen tijdens deze workshop aan bod komen.

  Door: Janka Sintemaartensdijk (De Clercq Advocaten Notariaat)
 • 16:15 - 16:45
  Afsluiting en netwerkborrel

Sprekers

Ernst van Win (partner bij De Clercq) is advocaat en sinds 1987 partner van het kantoor De Clercq Advocaten Notariaat. In 1999 was hij één van de initiatiefnemers en oprichters van de Grotius opleiding Arbeidsrecht.
Zijn praktijk bevindt zich veelal op de grens van het arbeids- en ondernemingsrecht. Sinds 1998 is hij mediator in zakelijke geschillen en doceert hij arbeidsrecht en onderhandelingsvaardigheden onder meer in de beroepsopleiding bij de VSO en bij OSR te Utrecht en schrijft hij voor verschillende vakbladen.

Zijn expertise zijn onder andere individueel en collectief arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en mediation.
Janka Sintemaartensdijk (De Clercq) is een bevlogen advocaat arbeidsrecht, met medezeggenschapsrecht als bijzonder aandachtsgebied. Met persoonlijke betrokkenheid denkt Janka graag met haar cliënten mee om geschillen te voorkomen of op te lossen. Ook deelt Janka graag haar kennis en ervaring door middel van het geven van trainingen.
Renate Vink (De Clercq) is een zeer gedreven en enthousiaste advocaat met een groot hart voor medezeggenschap. Samen met haar cliënten probeert ze vanuit menselijk en praktisch oogpunt steeds de beste oplossing te bereiken.
Bruno van Els (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten) is sinds 1987 advocaat te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht.
Over verscheidene arbeidsrechtelijke onderwerpen heeft hij publicaties op zijn naam staan. Hij is co-auteur van het handboek Ondernemingsraad en ontslag. Bruno van Els is bij OSR Juridische Opleidingen docent op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA), Vereniging voor Arbeid en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Bruno's zoekt vanuit een probleem of situatie naar een oplossing. Dat geldt voor eenvoudige zaken maar in het bijzonder voor de meer complexe geschillen. Vanuit de analyse komt de oplossing, indien nodig procederen.
Els Unger (partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten; advocaat sinds 1986) is gespecialiseerd in het oplossen van juridische vraagstukken op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast is het bestuursrecht een specialisme van Els.
Muriël Nolet is advocaat bij Unger Van Els Advocaten. Muriël is gespecialiseerd in arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en bestuursrecht. Zij is een kei in juridische research ten behoeve van complexe vraagstukken. Adviseren en procederen doet zij met verve.

Partners

Voor een groot aantal, veelal landelijk opererende, bedrijven en stichtingen is De Clercq de vaste jurist/bedrijfsadviseur die dicht bij de ondernemer staat. De Clercq biedt de beste kennis van zaken en een uitstekende service met marktconforme tarieven. De Clercq adviseert cliënten bij voorkeur in een vroegtijdig stadium. Dit bespaart problemen en voorkomt onnodige kosten. Komt het toch tot een conflict dan zoeken zij naar een zo spoedig mogelijke oplossing voor de cliënt.
Unger Van Els Advocaten is opgericht per 1 januari 2015 door Els Unger en Bruno van Els, ervaren arbeidsrechtadvocaten. Het team van Unger Van Els Advocaten biedt brede juridische dienstverlening op de terreinen arbeidsrecht, medezeggenschap en bestuursrecht. Wij zijn thuis in de branches van onze cliënten. Vanuit onze expertise zijn wij in staat snel en direct maatwerk te bieden voor uw juridische belangen.

Veelgestelde vragen

 • Voor wie is OR UpToDate bestemd?
 • OR UpToDate is bestemd voor medezeggenschappers die op de hoogte willen blijven van alle aankomende wetswijzigingen én die daarbij hun invloed willen maximaliseren.
 • Waar en wanneer vindt OR UpToDate plaats?
 • OR UpToDate vindt plaats op 13 december 2018 in Marienhof in Amersfoort.
 • Hoe laat begint OR UpToDate?
 • Je bent vanaf 9.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Om 10.00 uur begint het inhoudelijke programma.
 • Tot hoe laat duurt OR UpToDate?
 • Het inhoudelijke programma van OR UpToDate duurt tot 16.15 uur. Na afloop is er natuurlijk nog wel de gezellige netwerkborrel waarvoor u van harte bent uitgenodigd!
 • Hoe geef ik mijn voorkeur aan voor de diverse programmaonderdelen?
 • Ruim een week voor aanvang van OR UpToDate ontvangt u een link waarmee u zich voor de diverse onderdelen kunt inschrijven. Ook kunt u zich hier opgeven voor een van de adviesspreekuren.
 • Wat zijn de advieskwartiertjes tijdens OR UpToDate?
 • Gedurende de dag zijn er enkele momenten waarop u uw (juridische) medezeggenschapsvraag kunt voorleggen aan een van de aanwezige juristen en MZ-adviseurs. Hiervoor dient u zich wel van tevoren in te schrijven.